02-184-4612
ข่าวสารและกิจกรรม
24-01-2018
เการอบรมเรื่อง การออกแบบและติดตั้งระบบท่อไอเสียระบบระบายอากาศ และระบบระบายความร้อนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2561 (วันพุธ-พฤหัสบดี) ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท. ...อ่านต่อ
24-01-2018
เอบรมมาตรฐานการออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561 (วันพุธ-วันพฤหัสบดี)เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร วสท....อ่านต่อ
24-01-2018
เมาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 7 ระหว่าวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2560 (วันพุธ-วันพฤหัสบดี) เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร วสท....อ่านต่อ
24-01-2018
เมาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 6 ระหว่าวันที่ 16-17 สิงหาคม 2560 (วันพุธ-วันพฤหัสบดี) เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร วสท....อ่านต่อ
24-01-2018
เมาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 5 ระหว่าวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2560 (วันพุธ-วันพฤหัสบดี) เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร วสท....อ่านต่อ
3-08-2017
เสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟ ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 Shotgun Start 12.00 น. ณ สนามธูปะเตมีย์...อ่านต่อ
11-01-2018
เการอบรมเรื่อง ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงและกฎหมายการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง ของระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 17.00 น. โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ...อ่านต่อ
24-01-2018
เมาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 4 ระหว่าวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2560 (วันพุธ-วันพฤหัสบดี) เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร วสท.ดาวโหลดเอกสาร ที่นี่...อ่านต่อ
3-08-2017
เการอบรมเรื่อง "มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้ง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 3" ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2559 (วันพุธ - วันพฤหัสบดี) เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร วสท....อ่านต่อ
3-08-2017
เการสัมมนาวิชาการ เรื่อง อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ Automatic Transfer Switch และ การขนานแหล่งจ่ายไฟเข้าระบบ Synchronizing System ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง Panoramal ชั้น 14 โรงแรม ดิเอ็มเมอรัลด์ เวลา 08.30 - 16.30 น....อ่านต่อ
3-08-2017
เบริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย จัดสัมมนาเรื่อง "ออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตามมาตรฐานใหม่ของ วสท." วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.45 น. ณ โรงแรม Hitton Sukhumvit Bangkok...อ่านต่อ
3-08-2017
เการอบรมเรื่อง "มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้ง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 2" ระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน 2559 (วันพุธ - วันพฤหัสบดี) เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร วสท....อ่านต่อ
 
 •     
 • Today
  51
  This Month
  1,085
  Total
  3,981
  Copyright : 2015 Genthai.or.th
  Design By Cw.in.th