02-184-4612
ข่าวสารและกิจกรรม
การออกแบบและติดตั้งระบบท่อไอเสียระบบระบายอากาศ และระบบระบายความร้อนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

การอบรมเรื่อง "การออกแบบและติดตั้งระบบท่อไอเสียระบบระบายอากาศ
                  และระบบระบายความร้อนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า"

ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2561 (วันพุธ-พฤหัสบดี) ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท.

Download แบบฟอร์มเข้าร่วมอบรม ../../../uploads/อบรมgenthai.pdf

ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่

นางสาวประภัสสร  บุญสม เจ้าหน้าที่สมาคมฯ

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-458-4441 อีเมล์ genthai.nam@gmail.com /  prapasson.genthai3480@gmail.com

Today
31
This Month
729
Total
5,094
Copyright : 2015 Genthai.or.th
Design By Cw.in.th