02-184-4612
ข่าวสารและกิจกรรม
"มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้ง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 3"

การอบรมเรื่อง "มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้ง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 3" ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2559 (วันพุธ - วันพฤหัสบดี) เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร วสท.โบว์ชัวร์มาตรฐานใหม่_เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 3_03052016134042.pdf

Today
52
This Month
1,085
Total
3,981
Copyright : 2015 Genthai.or.th
Design By Cw.in.th