02-184-4612
ข่าวสารและกิจกรรม
อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ Automatic Transfer Switch และ การขนานแหล่งจ่ายไฟเข้าระบบ Synchronizing System

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ Automatic Transfer Switch และ การขนานแหล่งจ่ายไฟเข้าระบบ Synchronizing System ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง Panoramal ชั้น 14 โรงแรม ดิเอ็มเมอรัลด์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่ โบชัวร์ Automatic transfer switch และ Syncronizing panal.pdf

Today
52
This Month
1,085
Total
3,981
Copyright : 2015 Genthai.or.th
Design By Cw.in.th