02-184-4612
ข่าวสารและกิจกรรม
ออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตามมาตรฐานใหม่ของ วสท.

บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย จัดสัมมนาเรื่อง "ออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตามมาตรฐานใหม่ของ วสท." วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.45 น. ณ โรงแรม Hitton Sukhumvit Bangkok

Today
6
This Month
638
Total
638
Copyright : 2015 Genthai.or.th
Design By Cw.in.th