02-184-4612
ข่าวสารและกิจกรรม
"มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้ง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 2"

การอบรมเรื่อง "มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้ง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 2" ระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน 2559 (วันพุธ - วันพฤหัสบดี) เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร วสท. Dowload ใบสมัครที่นี่ โบว์ชัวร์มาตรฐานใหม่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 2.pdf

Today
52
This Month
1,085
Total
3,981
Copyright : 2015 Genthai.or.th
Design By Cw.in.th