02-184-4612
รูปภาพกิจกรรม
ร่วมงานฉลอง 6 รอบ วสท.
สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทยเข้าแนะนำสมาคมฯ กับ เลขาธิการ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย เข้าแนะนำตัวกับอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงงาน
เลี้ยงฉลอง มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
เข้าแนะนำ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย กับสภาวิศวกร
สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย เข้าแนะนำสมาคมกับประธานคณะกรรมาธิการ การเศรษฐกิจการเงินและการคลัง
        
 •  
 • Today
  6
  This Month
  638
  Total
  638
  Copyright : 2015 Genthai.or.th
  Design By Cw.in.th