02-184-4612
รูปภาพกิจกรรม
สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย จัดสัมมนา เรื่อง อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ Automatic Transfer Switch การขนานแหล่งจ่ายไฟเข้าระบบ Synchronizing System ณ ห้อง Panorama 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิเอ็มเมอรัลด์
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพ และเสวนา เรื่อง ระบบดับเพลิงในห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร ร่วมกับ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าไทย เข้าพบ ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อบรม มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 5 วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:00 - 16:00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารวสท.
วสท. ร่วมกับ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย จัดอบรมเรื่องมารตฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 เมย 2559 โดยมีวิทยากร ดังนี้ - นายธวัช มีชัย - นายสุชาติ จงควินิต - ผศ.ชลชัย ธรรมวิวัฒนุกูร - ผศ.ดร.สำเริง ฮินท่าไม้ - นายวิเชียร บุษยบัณฑูร - นายพรชัย บรรจงใหม่ - นายธัมรัต พรหมเพ็ญรังษี
การสัมมนาหัวข้อ "ออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตามมาจรฐานใหม่ของ วสท." วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 จัดโดย บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ณ โรงแรม ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพ
สภาวิศวกร ได้เชิญสมาคมฯ ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 16:00 น. ณ ห้องประชุม 2 สภาวิศวกร
สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย ส่งทีมเข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิง BSA 2016
เข้าพบหารือเกี่ยวกับกฎหมายและการทำงานร่วมกัน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ วสท. วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 โรงแรม เอส รัชดา
นายกสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย นำคณะกรรมการสมาคมเข้าสวัสดีปีใหม่ และหารือการดำเนินงานร่วมกัน กับสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย เข้าแสดงความยินดี นายกมล ตรรกบุตร นายกสภวิศวกร
      
 •     
 • Today
  52
  This Month
  1,085
  Total
  3,981
  Copyright : 2015 Genthai.or.th
  Design By Cw.in.th