02-184-4612
รูปภาพกิจกรรม
ประชุมหารือ ปัญหาในการติดตั้งภาชนะบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง กับ คุณกุลฑริกา โควสุรัตน์ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน วันพฤหัสดีที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 10:30 - 12:00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. สมาคมฯเข้าพบคุณ ณ พงษ์ สุขสงวน บจก.เมก้า แพลนเน็ต เพื่อสวัสดีปีใหม่และขอบคุณที่สนับสนุนกิจการของสมาคมฯมาโดยตลอด
ประชุมหารือ เพื่อแก้ปัญหาการติดตั้งถังน้ำมันเชื้อเพลิงภายในและภายนอกอาคาร ร่วมกับ สมาคมวิชาชีพ, สมาคมผู้ประกอบการ และสมาชิกสมาคมฯ ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ
งานเลี้ยงปีใหม่ และขอขอบคุณท่านที่ปรึกษา ท่านกรรมการ สมาคมฯ วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 19:30 - 22:00 น. ณ เรือริเวอร์ไซด์ Riverside Hotel Bangkok
คณะอนุกรรมการร่างมาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้าพบท่าน ดร.จรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการร่างมาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำหรับท่าอากาศยาน วันที่ 11 ตุลาคม 2560
สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย เข้าร่วมงาน ครบรอบ 12 ปี สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร และพิธีเปิด ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ตามมาตรา 26/4 (2) ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 09.30 - 10.45 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร วสท.
เข้าสวัสดีปีใหม่ ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 16.00 น.
อบรม มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 7 ระหว่าวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2560 (วันพุธ-วันพฤหัสบดี) เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร วสท.
วสท. ร่วมกับ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย จัดอบรมเรื่อง มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 3
สัมมนาเรื่องการออกแบบห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบระบายอากาศ วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 08.00 - 12.30 น. ณ ฮอลล์ 6 อิมแพคเมืองทองธานี
คณะกรรมการ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย เข้าพบ ผอ.กรมธุรกิจพลังงาน เพื่อหารือ สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยได้ข้อสรุป ดังนี้ 1.ถังน้ำมันชนิด Sub base tank เป็นส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงแต่ปริมาตรควรจะเป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต 2.การติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายในอาคารใต้ระดับพื้นดินเช่นชั้น B1 หรือ B2 ถังน้ำมัน Fuel day tank ที่มีขนาดเกิน 454 ลิตรตามกฎกระทรวงไม่สามารถติดตั้งได้ 3.กรณีภายในรั้วเดียวกันมีอาคารหลายอาคารแต่ละอาคารมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำดับเพลิงติดตั้งอยู่ภายในอาคารถ้าปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงใน Fuel day tank เกิน 15,000 ลิตร Fuel day tank ไม่สามารถติดตั้งภายในอาคารได้(ผิดกฎหมาย) 4.ห้ามติดตั้งถังน้ำมันภายในอาคารที่ระดับสูงกว่าชั้น 2 ทางกรมธุรกิจพลังงานได้สอบถามว่าช่วงจะออกกฎหมายได้มีการทำประชาพิจารณ์ถามว่าเราไปไหนไม่เห็นแย้ง ก็ได้ตอบไปว่าสมาคมฯเพิ่งก่อตั้งเมื่อ 7 ก.ค. 2558 นี้เอง ทางกรมธุรกิจพลังงานจึงขอความร่วมมือจากสมาคมฯให้ช่วยดูมาตรฐานต่างๆและความต้องการในด้านปฏิบัติเช่น ถ้าต้องติดตั้ง Fuel day tank เราจะต้องมีมาตรการอะไรเช่น ventilontion system หรือ vent อย่างไรตามมาตรฐานอะไร? ผมจะใช้เวลาทำประมาณ 2 สัปดาห์แล้วเอามาประชุมถามความเห็นของพวกเราแล้วค่อยนัดกรมธุรกิจพลังงานอีกครั้ง
อบรม มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 6 วันที่ 16-17 สิงหาคม 2560 เวลา 09:00 - 16:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารวสท.
    
 •       
 • Today
  52
  This Month
  1,085
  Total
  3,981
  Copyright : 2015 Genthai.or.th
  Design By Cw.in.th