02-184-4612
รูปภาพกิจกรรม
วันพุธที่ 10 มกราคม 2561สมาคมฯเข้าพบคุณอิทธิพันธ์ มงคลสวัสดิ์ บจก.สกายคอมเมอเชี่ยล เพื่อสวัสดีปีใหม่และขอบคุณที่สนับสนุนกิจการของสมาคมฯมาโดยตลอด
ประชุมหารือ แนวทางการดำเนินงาน "มูลนิธิ นายช่างไทย ใจอาสา" และการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งและร่างข้อบังคับเพื่อรองรับการดำเนินงานร่วมกัน 19 หน่วยงาน วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคาร วสท.
วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561สมาคมฯเข้าพบคุณเฉลิมพล บจก.อี เอ เมคคานิกส์ เพื่อสวัสดีปีใหม่และขอบคุณที่สนับสนุนกิจการของสมาคมฯมาโดยตลอด
วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561สมาคมฯเข้าพบคุณเจนวิช วิสัยจร บจก.เพาเวอร์เรด เพื่อสวัสดีปีใหม่และขอบคุณที่สนับสนุนกิจการของสมาคมฯมาโดยตลอด
เข้าสวัสดีปีใหม่ นายธเนศ วีระศิริ นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น.
วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561สมาคมฯเข้าพบคุณสุชาติ จงควินิต บจก.อัลติเมท เพื่อสวัสดีปีใหม่และขอบคุณที่สนับสนุนกิจการของสมาคมฯมาโดยตลอด
เข้าสวัสดีปีใหม่ นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น.
วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561สมาคมฯเข้าพบคุณพรรดร กอนันทา บจก.อินโนวาเร่ เพื่อสวัสดีปีใหม่และขอบคุณที่สนับสนุนกิจการของสมาคมฯมาโดยตลอด
เข้าสวัสดีปีใหม่ นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 15:00 น. ณ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
วันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น.สมาคมฯเข้าพบคุณวรพจน์ อินชูโต GM บจก.คัมมิ่นส์ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)และคุณอภิเชษฐ์เพื่อสวัสดีปีใหม่และขอบคุณที่สนับสนุนกิจการของสมาคมฯมาโดยตลอด
การอบรม เรื่อง ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงและกฎหมายการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง ของระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 - 17:00 น. ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ
บริษัท เพาเวอร์เรด จำกัด เข้าพบนายกสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย เพื่อสวัสดีปีใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561
 
 •         
 • Today
  51
  This Month
  1,085
  Total
  3,981
  Copyright : 2015 Genthai.or.th
  Design By Cw.in.th