02-184-4612
รูปภาพกิจกรรม

การอบรม เรื่อง ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงและกฎหมายการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง ของระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 - 17:00 น. ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ

 
 •     
 • Today
  52
  This Month
  1,085
  Total
  3,981
  Copyright : 2015 Genthai.or.th
  Design By Cw.in.th