02-184-4612
แบบฟอร์ม Download
แบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง การออกแบบห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบระบายอากาศ
สัมมนาเรื่อง การออกแบบห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบระบายอากาศ งาน BMAM EXPO ASIA 2017 วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 08.00 - 12.30 น. ณ ฮอลล์ 6 อิมแพคเมืองทองธานี โดยวิทยากร :       นายธวัช  มีชัย  นายกสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย       นายสุชาติ  จงควินิต  อุปนายกสมาคมคนที่ 2       นายธัมรัต  พรหมเพ็ญรังษี เลขาธิการ ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อสำรองที่นั่งส่งมาที่ โทรสาร 02-184-4612 หรือ www.genthai.or.th
แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย
Today
52
This Month
1,085
Total
3,981
Copyright : 2015 Genthai.or.th
Design By Cw.in.th