02-184-4612
บทความที่น่าสนใจ
บทความ โดยนายธวัช มีชัย

ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

     การก่อสร้างห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จะต้องพิจารณาถึงตำแหน่งของห้องเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมเพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถทำงานจ่ายกำลังไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตและข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

อ่านต่อที่นี่ 59-01-11 ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (4).pdf

Today
52
This Month
1,085
Total
3,981
Copyright : 2015 Genthai.or.th
Design By Cw.in.th