02-184-4612
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย
จากการที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการมาตรฐานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 เพื่อจัดทำมาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งใช้เวลาในการจัดทำมาตรฐานดังกล่าวเป็นเวลา 2 – 3 ปี คณะอนุกรรมการฯ มีการประชุมกันทุกเดือนทำให้มีความเห็นไปในแนวเดียวกันว่า ควรจะมีการจัดตั้งชมรมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ขาย ผู้ติดตั้ง รวมทั้งผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและผู้สนใจทั่วไป เพื่อพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้งทางด้านกฎหมาย มาตรฐาน ประสบการณ์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และอื่นๆ จึงได้มีการประชุมเพื่อจัดตั้งชมรมฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 โดยเชิญตัวแทนจากบริษัทผู้ขาย ผู้ออกแบบ...อ่านต่อ
ข่าวสารและกิจกรรม
27-09-2016
สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟ ประจำปี 2559 วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 Shotgun Start 12.00 น. ณ สนามธูปะเตมีย์...อ่านต่อ
27-09-2016
การอบรมเรื่อง "มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้ง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 3" ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2559 (วันพุธ - วันพฤหัสบดี) เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร วสท....อ่านต่อ
27-09-2016
การสัมมนาวิชาการ เรื่อง อุปกรณ์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ Automatic Transfer Switch และ การขนานแหล่งจ่ายไฟเข้าระบบ Synchronizing System ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง Panoramal ชั้น 14 โรงแรม ดิเอ็มเมอรัลด์ เวลา 08.30 - 16.30 น....อ่านต่อ
27-09-2016
บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย จัดสัมมนาเรื่อง "ออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตามมาตรฐานใหม่ของ วสท." วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.45 น. ณ โรงแรม Hitton Sukhumvit Bangkok...อ่านต่อ
กฏหมาย
18-02-2016
พระราชกฤษฎีกา กำหนดพลังงานควบคุม พ.ศ.2536...อ่านต่อ
18-02-2016
พระราชบัญญัติ กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ.2535...อ่านต่อ
บทความที่น่าสนใจ
การต่อลงดินของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และการสับโยกสายนิวทรัลในระบบไฟฟ้าฉุกเฉินและระบบไฟฟ้าสำรอง ตอนที่ 1 บทความโดย Lawrence A. Bey, Jim Iverson, Cummins Power Generation แปลโดย นายวิเชียร บุษยบัณฑูร วฟก.1053 ผศ.ชายชาญ โพธิสาร วฟก.937 นายธัมรัต พรหมเพ็ญรังษี วฟก.818...อ่านต่อ
ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง การก่อสร้างห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จะต้องพิจารณาถึงตำแหน่งของห้องเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมเพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถทำงานจ่ายกำลังไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตและข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง...อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม
ประชุมหารือ เพื่อแก้ปัญหาการติดตั้งถังน้ำมันเชื้อเพลิงภายในและภายนอกอาคาร ร่วมกับ สมาคมวิชาชีพ, สมาคมผู้ประกอบการ และสมาชิกสมาคมฯ ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ...อ่านต่อ
สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย เข้าร่วมงาน ครบรอบ 12 ปี สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร และพิธีเปิด ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ตามมาตรา 26/4 (2) ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 09.30 - 10.45 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร วสท....อ่านต่อ
วสท. ร่วมกับ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย จัดอบรมเรื่อง มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 3...อ่านต่อ
คณะกรรมการ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย เข้าพบ ผอ.กรมธุรกิจพลังงาน เพื่อหารือ สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยได้ข้อสรุป ดังนี้ 1.ถังน้ำมันชนิด Sub base tank เป็นส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงแต่ปริมาตรควรจะเป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต 2.การติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายในอาคารใต้ระดับพื้นดินเช่นชั้น B1 หรือ B2 ถังน้ำมัน Fuel day tank ที่มีขนาดเกิน 454 ลิตรตามกฎกระทรวงไม่สามารถติดตั้งได้ 3.กรณีภายในรั้วเดียวกันมีอาคารหลายอาคารแต่ละอาคารมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำดับเพลิงติดตั้งอยู่ภายในอาคารถ้าปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงใน Fuel day tank เกิน 15,000 ลิตร Fuel day tank ไม่สามารถติดตั้งภายในอาคารได้(ผิดกฎหมาย) 4.ห้ามติดตั้งถังน้ำมันภายในอาคารที่ระดับสูงกว่าชั้น 2 ทางกรมธุรกิจพลังงานได้สอบถามว่าช่วงจะออกกฎหมายได้มีการทำประชาพิจารณ์ถามว่าเราไปไหนไม่เห็นแย้ง ก็ได้ตอบไปว่าสมาคมฯเพิ่งก่อตั้งเมื่อ 7 ก.ค. 2558 นี้เอง ทางกรมธุรกิจพลังงานจึงขอความร่วมมือจากสมาคมฯให้ช่วยดูมาตรฐานต่างๆและความต้องการในด้านปฏิบัติเช่น ถ้าต้องติดตั้ง Fuel day tank เราจะต้องมีมาตรการอะไรเช่น ventilontion system หรือ vent อย่างไรตามมาตรฐานอะไร? ผมจะใช้เวลาทำประมาณ 2 สัปดาห์แล้วเอามาประชุมถามความเห็นของพวกเราแล้วค่อยนัดกรมธุรกิจพลังงานอีกครั้ง...อ่านต่อ
Today
29
This Month
480
Total
4,368
Copyright : 2015 Genthai.or.th
Design By Cw.in.th