02-184-4612
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย
จากการที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการมาตรฐานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 เพื่อจัดทำมาตรฐานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งใช้เวลาในการจัดทำมาตรฐานดังกล่าวเป็นเวลา 2 – 3 ปี คณะอนุกรรมการฯ มีการประชุมกันทุกเดือนทำให้มีความเห็นไปในแนวเดียวกันว่า ควรจะมีการจัดตั้งชมรมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ขาย ผู้ติดตั้ง รวมทั้งผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและผู้สนใจทั่วไป เพื่อพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้งทางด้านกฎหมาย มาตรฐาน ประสบการณ์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และอื่นๆ จึงได้มีการประชุมเพื่อจัดตั้งชมรมฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 โดยเชิญตัวแทนจากบริษัทผู้ขาย ผู้ออกแบบ...อ่านต่อ
ข่าวสารและกิจกรรม
10-05-2018
โครงการพัฒนาบุคลากรช่างประจำอาคาร-โรงงาน (Life Safety in Building-Factory) เรื่อง "ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ไฟแสงสว่างฉุกเฉินและไฟป้ายบอกทาง" (Fire Alarm System and Emergency Light/Exit Sign) ในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30 - 16:00 น. ณ เคยู โฮม เกษตรศาสตร์ ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code และ ลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ https://goo.gl/forms/ZMoXYg97uQzRc96H3...อ่านต่อ
24-01-2018
อบรมมาตรฐานการออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561 (วันพุธ-วันพฤหัสบดี)เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร วสท....อ่านต่อ
10-05-2018
การอบรมเรื่อง การออกแบบและติดตั้งระบบท่อไอเสียระบบระบายอากาศ และระบบระบายความร้อนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2561 (วันพุธ-พฤหัสบดี) ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท. ...อ่านต่อ
24-01-2018
มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 7 ระหว่าวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2560 (วันพุธ-วันพฤหัสบดี) เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร วสท....อ่านต่อ
กฏหมาย
18-02-2016
พระราชกฤษฎีกา กำหนดพลังงานควบคุม พ.ศ.2536...อ่านต่อ
18-02-2016
พระราชบัญญัติ กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ.2535...อ่านต่อ
บทความที่น่าสนใจ
โครงการพัฒนาบุคลากรช่างประจำอาคาร ผู้บริหารและดูแลระบบช่วยชีวิตในอาคาร(Life Safety in Building) เรื่อง อุปกรณ์ป้องกันและสายไฟฟ้า ...อ่านต่อ
อบรมเรื่องการออกแบบและติดตั้งระบบท่อไอเสียระบบระบายอากาศและระบบระบายความร้อนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท. เวลา 08.30 – 16.30 น....อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม
วันพุธที่ 10 มกราคม 2561สมาคมฯเข้าพบคุณอิทธิพันธ์ มงคลสวัสดิ์ บจก.สกายคอมเมอเชี่ยล เพื่อสวัสดีปีใหม่และขอบคุณที่สนับสนุนกิจการของสมาคมฯมาโดยตลอด...อ่านต่อ
ประชุมหารือ แนวทางการดำเนินงาน "มูลนิธิ นายช่างไทย ใจอาสา" และการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งและร่างข้อบังคับเพื่อรองรับการดำเนินงานร่วมกัน 19 หน่วยงาน วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคาร วสท....อ่านต่อ
วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561สมาคมฯเข้าพบคุณเฉลิมพล บจก.อี เอ เมคคานิกส์ เพื่อสวัสดีปีใหม่และขอบคุณที่สนับสนุนกิจการของสมาคมฯมาโดยตลอด...อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561สมาคมฯเข้าพบคุณเจนวิช วิสัยจร บจก.เพาเวอร์เรด เพื่อสวัสดีปีใหม่และขอบคุณที่สนับสนุนกิจการของสมาคมฯมาโดยตลอด...อ่านต่อ
Today
59
This Month
835
Total
6,411
Copyright : 2015 Genthai.or.th
Design By Cw.in.th